Hastada kanser içeren memenin cerrahi olarak tamamen çıkarılması operasyonudur. Bu operasyona karar verirken öncelikle hastalığın ilerleme durumu göz önünde bulundurulur.