Kanser içeren memenin cerrahi olarak tamamen çıkarılmasıdır.