Basit Mastektomi

Kanser içeren memenin cerrahi olarak tamamen çıkarılmasıdır.