Meme Kanseri Cerrahisi

Meme kanseri teşhisi konulmuş hastada cerrahi müdahalenin ilk amacı, meme içerisinde oluşmuş olan tümörü tamamen temizlemektir. Burada öncelikle lenf bezlerine sıçrayıp sıçramadığına bakılarak cerrahinin buna göre planlamasının yapılması gereklidir.  Farklı tipte meme cerrahisi vardır ve duruma bağlı olarak farklı nedenlerle yapılabilir. Hastalığın seyir durumu, hastanın yaşı, kanserin yayılma durumu ve hastaların beklentilerini de göz önünde bulundurarak tedavi yöntemleri planlanmaktadır.

Örneğin, ameliyat aşağıdakilere yapılabilir:

  • Kanseri mümkün olduğunca çıkarın (meme koruyucu cerrahi veya mastektomi)
  • Kanserin kol altındaki lenf bezlerine yayılıp yayılmadığını öğrenin (sentinel lenf bezi biyopsisi veya aksiller lenf bezi diseksiyonu)
  • Kanser giderildikten sonra memenin şeklini eski haline getirin (meme rekonstrüksiyonu)
  • Gelişmiş kanser semptomlarını hafifletmek

Meme kanserli hastaların çoğunda cerrahi müdahale tedavi sürecinin ana kısmıdır. Göğüs duvarını içeren ileri meme tümörlerini ve ağrıyı giderirken kanser vakası görülen hastalarda kemoterapi ve radyoterapi sonrası görülen yan etkileri engelleyici tedavilerle birlikte hayat kalitenizi korumaya yönelik ameliyatlar tercih edilmektedir.

Kişisel tercihlerinize bağlı kalarak mümkün olduğunca, meme koruyucu cerrahi yapılmasını hastanın eski görünümünü korumaya yönelik cerrahi müdahaleler tercih ediyoruz. (meme koruma tedavisi olarak da bilinir) bunun yanı sıra meme rekonstrüksiyonu için ileri onkoplastik cerrahi teknikler tercih edilebilir.